User Profile: syahirul

Show pings in: English | Malay | All

 

syahirul

 

User's Pings

Sort By: Date | Popularity

Page 2 of 4

Teguran Imam An-Nawawi terhadap Raja yang ingin mengambil harta rakyat

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah (631-676H) telah diminta oleh Raja pada zamannya bernama Al-Malik Al-Zahir untuk memberikan fatwa bagi mengharuskan Raja mengambil harta rakyat untuk digunakan memerangi musuh yang mengancam negara iaitu tentera Tatar. Tujuan itu pada zahirnya baik kerana mempertahankan negara...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
26th January 2015 9:12am

 

Mahar: Khalifah Umar Al-Khattab ditegur seorang wanita

Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat yang dimaksudkan tersebut dalam tafsirnya: Diriwayatkan daripada Masruq, beliau berkata, “Umar B. al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu menaiki mimbar Rasulullah lalu berkata (berkhutbah): “Wahai sekalian manusia, mengapa kamu terlalu meninggikan mahar...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
25th January 2015 9:25am

 

Al-Hasan bin Ali: Kecintaan para wanita kewafatannya

Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiallahu anhuma ialah putera sulung dari pasangan Ali bin Abi Talib dan Fatimah binti Rasulullah. Beliau dilahirkan pada bulan Ramadhan tahun ke 3 Hijrah menurut kebanyakan para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari (Juz VII,...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
24th January 2015 9:08am

 

Keajaiban: Enam yang petah berbicara ketika bayi

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada empat orang yang dapat bicara di waktu masih bayi, iaitu Isa bin Maryam, saksinya Juraij, saksinya Yusuf dan putera tukang sisir puteri Firaun.” (Musnad Ahmad, no. 2682) Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi shallallahu...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
23rd January 2015 9:03am

 

Wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq

Al-Hafidz Ibnu Kathir berkata: Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada hari Isnin pada malam hari, ada yang mengatakan bahawa Abu Bakar meninggal setelah Maghrib (malam Selasa) dan dikebumikan pada malam itu juga iaitu tepat lapan hari sebelum berakhirnya bulan Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah, setelah...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
22nd January 2015 9:11am

 

Rasulullah melamar dan menikahi Aisyah dan Saudah

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bernikah dengan beberapa orang wanita setelah kewafatan Khadijah binti Khuwailid. Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah bernikah dengan wanita lain untuk memadukan Khadijah, kecuali setelah Khadijah...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
21st January 2015 9:08am

 

Zina: Beberapa kisah pada zaman Rasulullah

Di akhir zaman ini terlalu banyak kes penzinaan berlaku sama ada yang diketahui umum kerana tertangkap ataupun tidak diketahui umum yakni dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh masyarakat. Yang berzina secara sembunyi-sembunyi ini, Allah telah menutup aib mereka dan mereka pula tidak memberitahu akan...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
20th January 2015 9:21am

 

Kewafatan Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu ‘anha

Ummul Mukminin, yakni ibu sekalian orang-orang beriman, Aisyah radhiallahu anha adalah puteri sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah di kalangan kaum Hawa dan ayahnya adalah orang yang dicintai Nabi di kalangan...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
19th January 2015 9:11am

 

Ayat Kursi: Syaitan bocor rahsia kepada sahabat Nabi

Tersebutlah dua kisah yang seakan-akan serupa keduanya namun terjadi kepada dua sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang berbeza. Syaitan mendatangi mereka dalam rupa bentuk manusia lalu ditangkap oleh sahabat Nabi. Kemudian syaitan mengajarkan kepada mereka kelebihan ayat Kursi yakni...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
18th January 2015 9:30am

 

Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina!

Isu zina sangat sinonim terutama pada akhir zaman ini. Di mana-mana sahaja kini berlakunya kes penzinaan tak kira sama ada yang muda atau tua. Tak kurang juga kes rogol dengan kerelaan mahupun tanpa kerelaan. Zina yang besar adalah dari kemaluan, manakala debu-debu zina (zina kecil) adalah perbuatan dari...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
17th January 2015 9:30am

 

Hampir saja Malaikat itu dilihat manusia semuanya

Diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri, dia berkata: “Pada suatu malam, Usaid bin Hudhair membaca (surah Al-Baqarah) di tempat penambatan kudanya. Tiba-tiba kudanya meronta-ronta. Dia membaca lagi, dan kuda itu pun meronta-ronta lagi. Kemudian dia membaca lagi, dan kuda itu meronta-ronta kembali. Usaid...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
16th January 2015 9:03am

 

Warkah buat Sungai Nil di Mesir

Ketika Amru bin Al-Ash menjadi Gabenor Islam di Mesir yang dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiallahu anhu, beliau menghadapi satu cabaran iaitu musim kemarau yang menyebabkan keringnya Sungai Nil yang merupakan sumber utama bekalan air ke seluruh negara tersebut. Memang menjadi tradisi...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
15th January 2015 9:05am

 

Abdurrahman bin Auf ditawarkan isteri dan harta

Abdurrahman bin Auf radhiallahu ‘anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari penduduk Makkah yakni kaum Muhajirin yang mengikuti Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dia adalah salah seorang yang terawal memeluk agama Islam dan yang terkenal dengan banyak hartanya.

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
14th January 2015 9:09am

 

Azan Muadzin: Sejarah, kelebihan dan amanah Rasulullah

Azan adalah satu lafaz khusus yang diamalkan oleh penganut agama Islam sebagai tanda untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu supaya orang-orang Mukmin boleh diseru supaya berkumpul untuk mengerjakan solat fardu. Iqamah pula bermaksud sebutan tertentu untuk memberitahu para jemaah untuk mula mengerjakan...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
13th January 2015 9:10am

 

Keistimewaan kalimah لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله

لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله adalah kalimah tauhid di mana seseorang itu membenarkan dalam hati dan lisannya bahawa tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Taala. Melalui kalimah tauhid ini juga seseorang itu dikira telah beriman dengan Allah Taala. Di sini...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
12th January 2015 9:13am

 

Rasulullah juga diqisas

Qisas adalah seperti hukum had (hudud) yakni hukum yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Qisas bermaksud dibalas kembali perbuatan seseorang yang menyakitkan atau mencederakan atau membunuh seseorang yang lain. Maka dalam hadith ini diceritakan bahawa Rasulullah shallallahu alaihi...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
11th January 2015 8:59am

 

Surah Al-Ikhlas: Wajib baginya syurga!

Firman Allah Taala: Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tiada beranak, dan Dia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengan-Nya. (Al-Ikhlas, 112:1-4) Ini adalah...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
10th January 2015 9:01am

 

Manusia pertama membunuh dan terbunuh

Setelah turunnya Adam dan isterinya Hawa ke bumi kerana telah memakan buah terlarang di syurga, maka mereka berdua bertemu setelah sekian lama berpisah lalu hidup sebagai satu keluarga. Kemudian lahirlah zuriat keturunan manusia dari keduanya. Kata Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu: “Diberi nama Hawa kerana...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
9th January 2015 9:00am

 

Julaibib: Isterinya dilamar dan dinikahkan oleh Rasulullah

Diriwayatkan dari Abu Barzah Al Aslamy bahawa sudah menjadi tradisi orang-orang Ansar bila mereka memiliki wanita janda, maka mereka tidak akan menikahkan puterinya sehingga mengetahui apakah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memiliki hajat atau tidak. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
8th January 2015 8:50am

 

Mati hidup semula: Lima kisah dari Al-Quran

Kekuasaan Allah Taala untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati adalah suatu perkara yang wajib seseorang manusia itu beriman dengannya dan ia tidak boleh diragui. Di sini saya ingin kongsikan lima kejadian di mana Allah telah menghidupkan kembali makhluk-Nya yang telah mati sebelum hari Kiamat,...

0Disike this ping 0Like this ping Flag as inappropriate Bookmark this blog syahirul syahirul via syahirul.com
7th January 2015 9:00am